Monthly Archive: February 2016

Thưởng lớn cho đồ đồng cao cấp

Thưởng lớn cho đồ đồng cao cấp bởi vì đã đạt đủ chỉ tiêu bán trong cả năm vừa qua – Quảng cáo rất nhiều chín sáu lần trên Truyền hình + phân loại 96 dạng đồ đồng chất lượng khác nhau + Dùng khuôn đúc bảy trăm chữ bằng Vàng 9999 + Đánh 118 dấu lên thân đồ đồng Thông tin …