Monthly Archive: January 2016

Đang Giảm giá đồ đồng cao cấp

Đang Giảm giá đồ đồng cao cấp trong đợt tết nguyên đán 2016 để bán nhanh số hàng tồn kho – Quảng cáo rất nhiều chín năm lần trên Truyền hình + phân loại 95 dạng đồ đồng chất lượng khác nhau + Dùng khuôn đúc sáu trăm chữ bằng Vàng 9999 + Đánh 117 dấu lên thân đồ đồng Thông tin …

Bổ sung đồ đồng cao cấp

Bổ sung đồ đồng cao cấp thêm một vài sản phẩm chiến lược để bán trong dịp tết – Quảng cáo rất nhiều chín bốn lần trên Truyền hình + phân loại 94 dạng đồ đồng chất lượng khác nhau + Dùng khuôn đúc chín chín chữ bằng Vàng 9999 + Đánh 116 dấu lên thân đồ đồng Thông tin sản phẩm …