Yearly Archive: 2016

Dây chuyền làm ra đồ đồng cao cấp

Dây chuyền làm ra đồ đồng cao cấp đã hoàn chỉnh và đi làm hoạt động chơn chu – Quảng cáo rất nhiều chín bảy lần trên Truyền hình + phân loại 97 dạng đồ đồng chất lượng khác nhau + Dùng khuôn đúc tám trăm chữ bằng Vàng 9999 + Đánh 119 dấu lên thân đồ đồng Thông tin sản phẩm Dây …

Thưởng lớn cho đồ đồng cao cấp

Thưởng lớn cho đồ đồng cao cấp bởi vì đã đạt đủ chỉ tiêu bán trong cả năm vừa qua – Quảng cáo rất nhiều chín sáu lần trên Truyền hình + phân loại 96 dạng đồ đồng chất lượng khác nhau + Dùng khuôn đúc bảy trăm chữ bằng Vàng 9999 + Đánh 118 dấu lên thân đồ đồng Thông tin …

Đang Giảm giá đồ đồng cao cấp

Đang Giảm giá đồ đồng cao cấp trong đợt tết nguyên đán 2016 để bán nhanh số hàng tồn kho – Quảng cáo rất nhiều chín năm lần trên Truyền hình + phân loại 95 dạng đồ đồng chất lượng khác nhau + Dùng khuôn đúc sáu trăm chữ bằng Vàng 9999 + Đánh 117 dấu lên thân đồ đồng Thông tin …

Bổ sung đồ đồng cao cấp

Bổ sung đồ đồng cao cấp thêm một vài sản phẩm chiến lược để bán trong dịp tết – Quảng cáo rất nhiều chín bốn lần trên Truyền hình + phân loại 94 dạng đồ đồng chất lượng khác nhau + Dùng khuôn đúc chín chín chữ bằng Vàng 9999 + Đánh 116 dấu lên thân đồ đồng Thông tin sản phẩm …